Szakmai szervezetek

Hazai szakmai szervezetek

Magyar Transzplantációs Társaság

A Társaság célja a hazai transzplantológia fejlesztése, a tagok tudományos ismereteinek bővítése, valamint további célja az, hogy őrködjön tagjai erkölcsi tekintélye felett és érvényesítse erkölcsi és anyagi érdekeiket a közérdekkel összhangban, ismertesse a tudományág hazai és külföldi eredményeit, elősegítse a tudományos eredmények gyakorlati felhasználását, a magyar kutatási eredmények minél szélesebb körű megismertetését bel- és külföldön egyaránt.

Elérhetőség:
SE ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika
1082 Budapest, Baross utca 23-25.
Telefon: +36 1 267 6000
E-mail: transzplant@doki.net
Web: http://www.transzplant.hu


Magyar Nephrologiai Társaság

A Társaság a nephrologiával és/vagy annak valamely határterületével foglalkozó tagok önkéntes társulásán alapuló, a nephrologia területén a szakmai, tudományos munkát koordináló, ösztönző és támogató, a hazai és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztését elősegítő Társaság.

A Társaság célja:

 • a nephrologiával kapcsolatos tudományágak fejlesztése,

 • a tagok szakmai és tudományos ismereteinek bővítése,

 • orvosetikai és kutatásetikai tevékenység,

 • a tagok tudományos érdekeinek képviselete és védelme,

 • a nephrologia kapcsolatrendszerének kiépítése és megszilárdítása a társszakmákkal és határterületekkel.

A Társaság feladata:

 • állást foglal a szakma fejlődésével kapcsolatban,

 • fejleszti a nephrologiával kapcsolatos tudományágak korszerű szemléletét és módszertanát,

 • ismerteti a nephrologia hazai és nemzetközi eredményeit,

 • elősegíti az eredmények gyakorlati alkalmazását,

 • támogatja a magyar nephrologiai kutatást és a kutatási eredmények megismerését hazai és nemzetközi fórumokon,

 • a magas szintű képzés, szakképzés és továbbképzés támogatása,

 • szakmai tanácsokkal elősegíti a nephrologiai betegek nemzetközi szintű ellátását,

 • elősegíti a nephrologiai szakápolók és technikusok képzését,

 • támogatja a nephrologiai munkához tartozó, nem orvosi diplomások képzését és szakmai továbbképzését,

 • segíti a szakorvosképzést, egyéni és kollektív továbbképzést,

 • támogatja az ösztöndíjakat, bel- és külföldi tanulmányutakat, kongresszusi részvételeket,

 • kidolgozza a diagnosztikus és terápiás ajánlásokat,

 • ajánlást és javaslatot tesz a nephrologiai egységek működéséhez szükséges szakmai elvekre, személyi-, és tárgyi feltételekre.

Elérhetőség:
Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika
1083 Budapest, Bókay János u. 53.
Telefon: +36 1 324 7795
E-mail: nephrologia@doki.net
Web: http://www.nephrologia.hu


Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Iroda

A Szervkoordinációs Irodában, a transzplantációs központok munkatársaival együtt, azon dolgoznak, hogy a szervátültetésre szoruló betegek közül mind többen kerüljenek transzplantációra, ezzel megmentve életüket, vagy jelentősen javítva annak minőségét.
A szervátültetéshez szervdonorok felkutatására, felismerésére, gondozására és eredményes szervkivételre van szükség. A szervkivételi riadókat non-stop szolgálatuk szervezi, emellett pedig szervdonáció ösztönző tevékenységet is folytatnak.
A Szervkoordinációs Iroda háromszintű koordinátori hálózatot működtet a szervkivételi riadók országos hatáskörű szervezése érdekében.
Ezért az igazgató irányítása alatt a központi irodában országos koordinátorok, a transzplantációs központokban klinikai centrum koordinátorok, és 2010. április 1.-től négy donorjelentő kórházban megbízott kórházi koordinátorok dolgoznak.

Elérhetőség:
1113 Budapest, Karolina út 19-21.
Telefon: +36 1 398 1178
E-mail: coordinator@ovsz.hu
Web: http://donacio.ovsz.hu


Nemzetközi szakmai szervezetek

Eurotransplant International Foundation: http://www.transplant.org

European Transplant Coordinators Organisation: http://www.etco.org

European Society for Organ Transplantation: http://www.esot.org

European Liver Transplant Registry: http://www.eltr.org

NHS Blood and Transplant - Organ Donation and Transplantation Directorate – United Kingdom:http://www.uktransplant.org.uk

Schweizerische Nationale Stiftung für Organspende und Transplantation: http://www.swisstransplant.org

Scandiatransplant: http://www.scandiatransplant.org/board.htm


Transzplantációs centrumok

SE ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika Budapest

Ahogy a klinika nevéből is kitűnik, speciálisan is képzett alkalmazottak állnak a betegek rendelkezésére. Ellátják az általános hasi sebészet minden területét, kiemelten foglalkoznak a daganatos betegek kezelésével és utógondozásával, a belső elválasztású mirigyek (mellékvese, pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy) betegségeinek sebészeti kezelésével. Tevékenységük speciális területe a szervátültetés (vese, máj, kombinált vese- hasnyálmirigy valamint hasnyálmirigy szigetsejt) és ezekkel kapcsolatos határterületek. Munkájuk jellegéből adódóan vállaljuk a szövődményes epeúti betegségek és májdaganatok sebészei korrekcióját, gyógyítását. Szakképzett munkatársak foglalkoznak a szervátültetés után a betegek gondozásával, a belgyógyászati vese- és májbetegek kivizsgálásával, kezelésével, beleértve az úgynevezett élő donorok kivizsgálását is.
A járóbeteg-rendelésen lehetőség van a speciális szakrendeléseken kívül endoszkópos, ultrahangos, izotópos, angiográfiás és számítógépes rétegvizsgálatok (CT) elvégzésére, tanácsadásra (diéta, gyógytorna, stomakezelés) is. Az ambuláns műtő alkalmas kisműtétekre, diagnosztikus próbakimetszésekre, a művese kezeléshez szükséges arteriovenózus érösszeköttetés képzésére. Diagnosztikus részlegünk felkészült tűbiopsziák, és ultrahangvezérelt beavatkozások végzésére is.

Elérhetőség:
SE ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika
1082 Budapest, Baross utca 23-25.
Tel.: +36 1 267 6000
Fax: +36 1 317 0964
Web: http://trans.sote.hu


A Szegedi Transzplantációs Centrum - SZTE Sebészeti Klinika Transzplantációs Osztálya

A magyar transzplantáció története Szegeden kezdődött, 1962-ben Németh András elvégezte az első magyarországi veseátültetést, melyet azonban szervezett transzplantációs program a budapesti után (1973) csak 1979-ben követett Szegeden, Csajbók Ernő és Szenohradszky Pál vezetésével. A magyarországi és a szegedi transzplantáció fejlődése szinte párhuzamos az európai fejlődéssel, a veseátültetések eredményei ma már nemzetközi szintűek. A szegedi centrumban átlagban évi 40-50 veseátültetés történik.

Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinikája a magyarországi veseátültetés programjában a dél-magyarországi régió Transzplantációs Centruma. Négy megye tartozik a régióhoz (jogszabályban meghatározva): Csongrád, Békés, Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megye. A régió ellátása transzplantációs szempontból sokoldalú.

 • A régióban jelentett agyhalott donorokból történő szervkivételt a transzplantációban jártas mobil sebész team (2 sebész szakorvos, egy műtősnő és egy centrum koordinátor) végzi.

 • A régióban transzplantációs várólistán lévő végstádiumú vesebetegek átültetése a Sebészeti Klinikán történik. Vesetranszplantációban sokéves gyakorlattal rendelkező team dolgozik: Dr. Szenohradszky Pál főorvos, Dr. Marofka Ferenc főorvos és Dr.Szederkényi Edit adjunktus.

 • 2006 óta ismételten megindult az élő donoros veseátültetés, melyet Prof. Dr. Lázár György vezetésével a donor nephrectomia (vese eltávolítás) új módszerével végeznek, az ún. kézi segédletű laparoscopiával.

 • A transzplantált betegek utógondozása szintén a centrum feladata. A transzplantációs járóbeteg rendelésen (H – K és CS) történik a veseátültetett betegek rendszeres ellenőrzése.

 • A régió végstádiumú vesebetegeinek transzplantációs várólistára helyezése, arról való levétele, illetve az átültetésre való alkalmasság elbírálása a Regionális Transzplantációs Bizottság feladata, melyet az OVSZK működtet. A Bizottság tagjai: Dr. Szenohradszky Pál (transzplantációs sebész), Dr. Ondrik Zoltán (belgyógyász, nephrológus) és Dr. Bereczki Csaba (gyermekgyógyász, nephrológus). A Bizottság minden páros héten csütörtöki napon 13:00 – tól ülésezik, ekkor fogadja a régió betegeit is.

Elérhetőség:
SZTE, ÁOK, Sebészeti Klinika, Transzplantációs Osztály
6720 Szeged, Pécsi út 6.
Telefon: +36 62 545 476
E-mail: illencsikm@t-email.hu
Web: http://www.surg.szote.u-szeged.hu


Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ - Transzplantációs Osztálya

A Dél-Dunántúl négy megyéjében élő, művese kezelésre szoruló betegek vese transzplantációját a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának Transzplantációs Osztálya végzi. Az osztály munkatársai mind elhunyt donorból, mind élő, rokon donorokból is végeznek vese átültetést.
A klinika rendelkezik a modern vese transzplantációk végzéséhez szükséges minden felszereléssel és laboratóriumi, valamint diagnosztikai háttérrel.
Hazánkban a pécsi centrum vezette be a világszerte elterjedőben lévő modern műtéti megoldást, a laparoszkópos donor nephrectomiát. Ezt a műtétet azoknál a donoroknál végezik, akik rokonuknak ajánlják fel egyik veséjüket. A műtétet követően a donorok hamarabb épülnek fel a műtétből mint korábban, a hagyományos vese kivételi eljárást követően.
A vese transzplantációt követően a betegek 10-14 napig maradnak klinikán 1-3 ágyas kórtermekben. A hazabocsátást követően a betegeket eleinte heti két alkalommal, majd végül hathetente hívják kontroll vizsgálatra. Betegek utánkövetését az egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinikájának munkatársaival szoros együttműködésben végezik.
A klinika transzplantációs munkacsoportja végezte az első hazai szimultán hasnyálmirigy veseátültetést 1998-ban. 2004-ig csak itt történtek ilyen műtétek, 2004-től már Budapesten is. Jelenleg az ország déli felén élő, művese kezelésben részesülő cukorbetegeken végezik a hasnyálmirigy vese átültetést.

Elérhetőség:
Cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 2.
Telefon: +36 72 536 001
Email: foigazgatoi.hivatal@kk.pte.hu
Web: http://www.kk.pte.hu


A Debreceni Egyetem OEC Transzplantációs Centruma

A nyolcvanas évek végén a krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek számának növekedése és a jobb hatásfokkal működő vesepótló kezelések egyre inkább szükségessé tették a vesetranszplantációk számának növelését. Országos kampány indult 1987-ben a szervdonáció számának növelése érdekében.
A debreceni intézmény 1988-ban kötött megállapodást az Egészségügyi Minisztériummal egy észak-kelet magyarországi Vesetranszplantációs Centrum létrehozásáról, és ettől kezdve vesznek részt a halottból nyert szervdonációban.
Az első kadáver eredetű veseátültetést 1991. június 27-én végezték el.
Tevékenysége elismeréseként a Transzplantációs Centrum 1993-ban „Egészségügyi Minisztériumi dicséretben" részesült.
A Transzplantációs Centrum 2006-tól a Sebészeti Intézet keretében működik. A DE OEC Transzplantációs Centrumában az első élődonoros veseátültetést 2010. március 24-én végezték el. A donor vese eltávolítása laparoscopos technikával történt.

Elérhetőség:
Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Telefon: +36 52 411-717
E-mail: mfux@dote.hu
Web: http://www.deoec.hu


Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet tulajdonosa a Magyar Állam, felügyeleti szerve a mindenkori egészségügyi tárca, jelenleg a Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Alapítója a népjóléti miniszter (1997). Működési költségeit a teljesítmény-finanszírozás alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fedezi.
Az Intézet feladata mind a gyermek, mind a felnőtt lakosság esetében a szív- és érrendszeri betegségek teljes spektrumának komplex kardiovaszkuláris kivizsgálása és non-invazív, invazív terápiája az intervenciós kardiológia, az elektrofiziológia, a szívsebészet és a szívtranszplantáció területén. A szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzése, a kardiológiai megbetegedések monitorozása.
A szakmai működés területén az intézetben tudományos kutatómunka folyik szakmai és módszertani kérdésekben, az intézet részt vesz graduális és posztgraduális orvosképzésben, valamint egészségügyi szakképzésben és továbbképzésben.
Az Intézet szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélú igénybevételre is lehetővé teszi hazai és külföldi betegek ellátására, illetve külső szervek részére szerződéses kutatómunkákat vállal vagy egyéb szolgáltatást nyújt.

Elérhetőség:
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
1096 Budapest Haller utca 29.
Telefon: +36 1 215 1220
Web: http://www.kardio.hu


Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ

A Kardiológiai Központban a teljes kardiológiai profil (transthoracalis és transoesophagealis echocardiographia, Holter EKG, terheléles vizsgálat - ergometria, CT, szív-MR) mellett súlyponti feladat az invazív kardiológia minden ágának művelése.
Kiemelt terület a heveny koszorúér szindróma (akut coronaria syndroma-ACS) szívkatéteres koszorúér-tágítás (percután coronaria intervenciója-PCI), valamint a hagyományos coronaria intervenció mellett speciális koszorúér beavatkozások végzése (pl. rotabláció). A 2003. január 1-től működő szervezett budapesti (és közép-magyarországi) akut infarctus sürgősségi koszorúér tágítással történő (un. primer PCI) ellátásban aktív részt vállalnak.
Az intézet másik kiemelt területe az elektrofiziológia; ritmuszavarok és szívelégtelenség nem-gyógyszeres kezelése, hagyományos és speciális pacemaker készülékek (ICD, biventricularis készülékek) nagyszámú beültetése, továbbá súlyos ritmuszavarok katéter-ablatioja.

Elérhetőség:
Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ
1122 Budapest, Városmajor u. 68.
Telefon: +36 1 458 6810
E-mail: kardio@kardio.sote.hu
Web: http://www.kardiologia.hu


Medizinische Universitaet Wien

Klinische Abteilung für Thoraxchirurgie

Több mint húsz éve végeznek tüdőtranszplantációt az osztrák fővárosban. A bécsi orvoscsoport számos európai országgal, így Magyarországgal is kapcsolatban áll, ennek a programnak köszönhetően a magyar betegek is Bécsben kaphatnak új tüdőt.

Elérhetőség:
Medizinische Universitaet Wien
Klinische Abteilung für Thoraxchirurgie Lazarettgasse 14, 1090 Wien, Österreich
Tel: +43 1 40400 5644
E-mail: thoracicsurgery@meduniwien.ac.at
Web: http://www.meduniwien.ac.at/thoraxchirurgie


NÉPSZERŰ KIADVÁNYUNK


Keresés

TÁMOGASSA ALAPÍTVÁNYUNKAT!

10200885-32611135-00000000

A szervátültetett és szervre váró gyermekek és családjaik rehabilitációjáért!

KÖSZÖNJÜK ADOMÁNYAIKAT!

 


Feliratkozás levelezőlistánkra

Megszakítás