Hírlevelek Adatvédelmi Tájékoztatója

Jelen adatvédelmi tájékoztató („Adatvédelmi Tájékoztató”) a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 184 , nyilvántartási száma: 01-01-0001686, a továbbiakban: „Transzplantációs Alapítvány”) által küldött hírlevéllel kapcsolatos adatvédelmi rendelkezéseket tartalmazza az irányadó magyarországi jogszabályokkal, és az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendeletével (Általános Adatvédelmi Rendelet, vagy röviden „GDPR”) összhangban. 

A Transzplantációs Alapítvány számára kiemelten fontos a személyes adatok védelmének biztosítása, ezért a Transzplantációs Alapítvány a jogszerűség, tisztesség és átláthatóság elvének megfelelően a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval tájékoztatja az érintetteket a hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelési tevékenységéről. 

1. Az adatkezelés Önre gyakorolt hatása 
Amennyiben hozzájárul e-mail címének, és nevének kezeléséhez, a Transzplantációs Alapítvány e személyes adatait az Önnek címzett hírlevél megküldése céljából fogja felhasználni. A hírlevélről bármikor jogosult leiratkozni, amivel egyben az adatkezelés is megszűnik. 

2. Adatkezelő 
Az adatkezelő a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért Alapítvány 
székhelye: 1138 Budapest, Váci út 184.
nyilvántartási száma: 01-01-0001686
adószáma: 19667063-1- 41
telefonszám: +36 (1) 2360-833 
e-mail cím: transalap@acenet.hu 
weboldal: www.transalap.hu 

3. Adatvédelmi Tisztviselő 
Fülöp Gabriella

4. Az érintett személyes adatok köre 
Név és e-mail cím. 

5. Adatkezelés célja 
Az adatkezelés célja, hogy a Transzplantációs Alapítvány hírlevelet küldhessen a feliratkozóknak. 

6. Adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. 

7. Az adatok tárolásának időtartama 
A személyes adatokat a Transzplantációs Alapítvány a hozzájárulás visszavonásáig, vagy a hírlevélről történő leiratkozásáig kezeli. 

8. Érintett jogai 
Ön jogosult a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni az alábbi linkre való kattintással. A leiratkozás linkje minden egyes hírlevélben is hozzáférhető. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. 

Önnek joga van továbbá: 
I. Tájékoztatást és hozzáférést kérni az Önről kezelt személyes adatokról; 
II. A Transzplantációs Alapítvány által kezelt pontatlan személyes adatok aktualizálását vagy helyesbítését kérni; 
III. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén a személyes adatait töröltetni; 
IV. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén a személyes adatai felhasználásának korlátozására kötelezni a Transzplantációs Alapítványt; 
V. Az adatok hordozhatóságához, feltéve, ha vonatkoznak Önre az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikkében rögzített feltételek; 
VI. Az Önt érintő személyes adatok kezelése ellen tiltakozni, feltéve, ha erre az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikke alapján lehetőség van; 

Amennyiben gyakorolni kívánja ezeket a jogait, vagy bármilyen kérdése lenne, forduljon a Transzplantációs Alapítványhoz, vagy annak adatvédelmi tisztviselőjéhez, a fenti 2. és 3. pontokban megjelölt elérhetőségeken. A Transzplantációs Alapítvány a megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb egy hónapon belül megválaszolja. 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy mindemellett jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), amennyiben úgy véli, hogy a Transzplantációs Alapítvány jogsértő módon kezeli az Ön személyes adatait. 

9. Egyebek 
Ha a Transzplantációs Alapítvány a személyes adatokon a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt céltól eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt erről az eltérő célról és az új adatkezelésre vonatkozó minden releváns kiegészítő információról.

 


Főoldal      |      Elérhetőségek      |      Impresszum      |      Jogi nyilatkozat      |    Adatvédelmi tájékoztató