Adatvédelmi Tájékoztató

Jelen adatvédelmi tájékoztató („Adatvédelmi Tájékoztató”) a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 184 , nyilvántartási száma: 01-01-0001686, a továbbiakban: „Transzplantációs Alapítvány”) adatvédelmi rendelkezéseit tartalmazza az irányadó magyarországi jogszabályokkal, és az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendeletével (Általános Adatvédelmi Rendelet, vagy röviden „GDPR”) összhangban. 

A Transzplantációs Alapítvány számára kiemelten fontos a személyes adatok védelmének biztosítása, ezért a Transzplantációs Alapítvány a jogszerűség, tisztesség és átláthatóság elvének megfelelően a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval tájékoztatja az érintetteket az adatkezelési tevékenységéről. 

1. Az adatkezelés Önre gyakorolt hatása 
Amennyiben hozzájárul e-mail címének, és nevének kezeléséhez, a Transzplantációs Alapítvány e személyes adatait az Önnek címzett hírlevél megküldése céljából fogja felhasználni. A hírlevélről bármikor jogosult leiratkozni, amivel egyben az adatkezelés is megszűnik. 

2. Adatkezelő 
Az adatkezelő a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért Alapítvány 
székhelye: 1138 Budapest, Váci út 184.
nyilvántartási száma: 01-01-0001686
adószáma: 19667063-1- 41
telefonszám: +36 (1) 2360-833 
e-mail cím: transalap@acenet.hu 
weboldal: www.transalap.hu 

3. Adatvédelmi Tisztviselő 
Fülöp Gabriella

4. Az érintett személyes adatok köre 
Név és e-mail cím. 

5. Adatkezelés célja 
Az adatkezelés célja, hogy a Transzplantációs Alapítvány hírlevelet küldhessen a feliratkozóknak. 

6. Adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. 

7. Az adatok tárolásának időtartama 
A személyes adatokat a Transzplantációs Alapítvány a hozzájárulás visszavonásáig, vagy a hírlevélről történő leiratkozásáig kezeli. 

8. Érintett jogai 
Ön jogosult a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni az alábbi linkre való kattintással. A leiratkozás linkje minden egyes hírlevélben is hozzáférhető. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. 

Önnek joga van továbbá: 
I. Tájékoztatást és hozzáférést kérni az Önről kezelt személyes adatokról; 
II. A Transzplantációs Alapítvány által kezelt pontatlan személyes adatok aktualizálását vagy helyesbítését kérni; 
III. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén a személyes adatait töröltetni; 
IV. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén a személyes adatai felhasználásának korlátozására kötelezni a Transzplantációs Alapítványt; 
V. Az adatok hordozhatóságához, feltéve, ha vonatkoznak Önre az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikkében rögzített feltételek; 
VI. Az Önt érintő személyes adatok kezelése ellen tiltakozni, feltéve, ha erre az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikke alapján lehetőség van; 

Amennyiben gyakorolni kívánja ezeket a jogait, vagy bármilyen kérdése lenne, forduljon a Transzplantációs Alapítványhoz, vagy annak adatvédelmi tisztviselőjéhez, a fenti 2. és 3. pontokban megjelölt elérhetőségeken. A Transzplantációs Alapítvány a megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb egy hónapon belül megválaszolja. 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy mindemellett jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), amennyiben úgy véli, hogy a Transzplantációs Alapítvány jogsértő módon kezeli az Ön személyes adatait. 

9. Egyebek 
Ha a Transzplantációs Alapítvány a személyes adatokon a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt céltól eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt erről az eltérő célról és az új adatkezelésre vonatkozó minden releváns kiegészítő információról.

10.

Ez a weboldal cookie-kat használ, az alábbi rész a cookie-k használatát, illetve azok kezelésének és törlésének módját írja le.

1. Mi a cookie?

A számítógép merevlemezéről egy weboldalra megküldött információkat nevezzük “cookie”-nak (Magyarul: süti). Ezek nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen. A legtöbb internetes oldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak a felhasználói élmény kényelmesebbé tételéhez.  A cookie-k segítségével az oldal személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat (például megjegyzi a bejelentkezési adatokat, bevásárlókosárba helyezett termékeket vagy az adott felhasználó számára releváns tartalmakat). Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze.

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt a következő, böngészője által minden esetben elküldött adatok szerepelhetnek a kiszolgáló statisztikánkban: böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja.

1.1 Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük.

Különböző típusú cookie-k léteznek: időleges cookie-k (munkamenet cookie / session cookie), amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hogy az oldal fejlesztője / üzemeltetője milyen időszakot adott meg a cookie élettartamaként).

1.2 Jelen weboldal a következő kétfajta cookie-t használhatja:

Átmeneti (session) cookie: ezek ideiglenes cookie-k, amik az Ön böngészésének a végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t használunk a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása, naptárakban dátumok megjegyzése stb.). Ezek a cookie-k a hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy internetes böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a web szerverre információ kerüljön továbbításra minden olyan esetben, amikor valaki felkeresi a weboldalt.

A cookie-t felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok telepítését, alkalmazását, ugyanakkor a cookie-k letiltása a böngésző használati komfortját befolyásolhatja, illetve a weboldal működéséi problémáit eredményezheti.

A cookie kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie megnevezéssel van lehetőség.

2. Személyes adatok védelme

A cookie­k által gyűjtött adatokat kizárólag a felhasználói élmény növelése, valamint az egyedi felhasználói beállítások szerinti működés érdekében használjuk fel úgy, hogy harmadik fél nem juthat hozzá, továbbá az adatokat nem adjuk ki harmadik félnek.

3. Hogyan törölhetők a cookie-k?

A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a cookie-kat.

A cookie-kat a felhasználó a böngészőjében kikapcsolhatja, de ha ezt teszi, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek az oldal megfelelő használatához szükségesek.

További információkért a cookiek-ra vonatkozóan, látogasson el a www.aboutcookies.org weboldalra, amely átfogó és független tájékoztatást nyújt a cookie-k letiltásáról a böngésző beállításaiban, illetve a számítógépen található cookie-k törléséről.

A mobiltelefonon található cookie-k törléséről olvassa el a készülék használati útmutatóját.

 

 

 

 

Megszakítás