HASZNOS INFÓK

Gyakori kérdések

Milyen szervátültetések végezhetők Magyarországon?
Vese, máj, szív, hasnyálmirigy, hasnyálmirigy szigetsejt.

Kiből lehet szervdonor?
"Halottból szerv, illetve szövet eltávolítására átültetés céljából akkor kerülhet sor, ha az elhunyt életében ez ellen nem tett tiltakozó nyilatkozatot." (Idézet az Egészségügyi Törvényből.)
Szervátültetés szempontjából az agyhalál állapotában levő halottak jöhetnek számításba.

Mi a különbség a kóma és az agyhalál állapota között?
Az Egészségügyi Törvény az élettani és orvostudományi kutatások alapján, felnőtteknél a halál három formáját különíti el:
a) klinikai halál: a légzés, a keringés vagy az agy működésének átmeneti megszűnése.
b) agyhalál: az agy –beleértve az agytörzset is – működésének teljes és visszafordíthatatlan megszűnése.
c) halál: amikor a légzés, a keringés és az agyműködés teljes megszűnése miatt a szervezet visszafordíthatatlan felbomlása megindul.

Lehetséges a gyógyulás az agyhalálból?
Egyértelműen nem, éppen ez teremti meg a szervátültetés lehetőségét, hiszen az agy halála után még néhány napig a keringést, a szervek működését gépekkel fent lehet tartani. Tehát a szív dobog tovább annak ellenére, hogy az agy már meghalt.

Kit nevezünk donornak? Kétféle donor van:

1. Agyhalott (cadaver) donor:
Aki agyhalál állapotába kerül, és életében nem tiltakozott írásban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, annak szervei eltávolíthatóak. A hozzátartozókat ilyen esetben a kezelőorvosnak tájékoztatnia kell a szervkivétel lehetőségéről.

2. Élődonor:
Jelenleg csak a vese, máj és tüdő esetében van erre lehetőség, ha a donor a recipiens...
a) egyeneságbeli rokona,
b) egyeneságbeli rokonának testvére,
c) testvére,
d) testvérének egyeneságbeli rokona,
e) vagy bizonyíthatóan szoros érzelmi kapcsolatban állnak egymással.

Ez utóbbi esetben a donor és a recipiens együttes kérelmét a kórházi etikai bizottság vizsgálja meg. A kórházi etikai bizottság akkor járul hozzá a szervkivételhez, ha meggyőződött róla, hogy a donor és a recipiens között szoros érzelmi kapcsolat áll fenn és az adományozás ellenérték nélkül, valamint kényszertől, fenyegetéstől és megtévesztéstől mentesen történt. A donor beleegyezését közokiratba kell foglalni.

Hány ember életén segíthet egy donor?
Egy donor akár 5 ember életét is megmentheti. Szív, hasnyálmirigy, máj, két vese és két tüdőlebeny (veséből egy emberbe mindig csak az egyik, tüdőlebenyből egy emberbe gyakran csak az egyik kerül beültetésre, mivel képes egyedül is kielégítően működtetni a szervezetet).

Hány éves korig lehet valaki donor?
A donációnak nincs felső korhatára a fejlett országokban, azonban több betegség előfordulási gyakorisága nő az életkorral, ezért kb. 75 év felett ritkábban történnek donációk.

Kaphat-e pénzt élő donor a donációért?
Egyértelműen nem.

Találkozhat-e a donor családja a recipienssel, vagy annak családjával?
A gyakorlat szerint nem.

Mi olcsóbb az egészségbiztosítás számára, a dialízis vagy a szervátültetés?
Számos biztositótársaság, de bizonyos országok egészségügyi vezetése is foglalkozott a veseátültetések költségeivel. Természetesen ezeket a kiadásokat össze kell hasonlitani a veseelégtelenségben szenvedõk más kezelési lehetőségeivel. Le kell azonban szögezni, hogy a kétféle kezelési mód egymásnak nem ellentétei, hanem egyik a másikat feltételezi, kisegíti. Kétségtelen azonban, hogy a művesekezelések bármelyike számban korlátozott, mert olyan gazdasági terhet ró az egészségügyi ellátásra és az államra, ami egy bizonyos ponton túl már felemésztheti a nemzeti jövedelem tekintélyes részét.

A transzplantáciok száma elvileg korlátlan, a költségek nem emelkednek ugrásszerűen a transzplantációk számával. A mai árakat tekintve állítani lehet, hogy egy veseátültetés első éves költsége nagyjábol megegyezik egy beteg egy éves hemodialízis-kezelés költségeivel. A következõ évben azonban transzplantáció után már csak ennek harmada, a következõ évben csak tizede, míg a dialízis költségei szerencsés esetben is azonos szinten maradnak.

Hol találok részletes információt a szervátültetésről?


NÉPSZERŰ KIADVÁNYUNK


Keresés

TÁMOGASSA ALAPÍTVÁNYUNKAT!

10200885-32611135-00000000

A szervátültetett és szervre váró gyermekek és családjaik rehabilitációjáért!

KÖSZÖNJÜK ADOMÁNYAIKAT!

 


Feliratkozás levelezőlistánkra

Megszakítás